Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej
Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej zaprasza na
Seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą"- 2024 i spotkanie absolwentów KPI.
31 maja - 2 czerwca.



Seminarium odbędzie się w Kobyłce k/ Warszawy.
Program seminarium i dodatkowe informacje zostały dostarczone do absowlentów.
 

Wysyłanie formularza zgłoszeniowego w poprzedniej formie zostało uznane za niebezpieczne.
Prosimy wysyłać zgłoszenia za pomocą emalia na adres Sekcji: swpk@poczta.onet.pl
Prosimy oczekiwać potwierdzenia zgłoszenia.
W zgłoszeniu prosimy podać:
- imię i nazwisko uczestnika,
- wydział i rok zakończenia KPI,
- email (niezależnie od adresu wysyłki),
- numer telefonu,
- ilość zgłaszanych osób (osoby towarzyszące),
- oczekiwane warunki zakwaterowania.
Termin wysłania zgłoszenia do 31.03.2024.    Program seminarium - w przygotowaniu   Program seminarium
[Strona główna]  [Wersja ukrańska]  [SWPK]  [KPI]   [Aktualności]