Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej
<""


Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej (SWPK)

Organizacja polskich absolwentów Politechniki Kijowskiej. Istnieje od roku 1922. Przerwaną wojną działalność organizacja wznowiła w 1958 roku pod nazwą Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy Zarządzie Głównym Naczelnej Organizacji Technicznej. Obecnie Sekcja liczy ponad 300 absolwentów. Corocznie organizowane są seminaria i spotkania absolwentów. Sekcja utrzymuje aktywne kontakty z Politechniką Kijowską.

Aktualności:
Politechnika Kijowska
Kyjiwskyj Politechnicznyj Instytut - KPI
Narodowy Techniczny Uniwersystet Ukrainy im. Igora Sikorskiego


Uniwersytet założony 31 sierpnia 1898 r.
- największa uczelnia Ukrainy,
- powierzchnia kampusu 120 ha,
- powierzchnia pomieszczeń 320 tys. m.kw.,
- 16 wydziałów,
- 11 instytuty dydaktyczno-naukowych,
- 25 tys. studentów i doktorantów,
Aktualnosci - 500 profesorów zwyczajnych
i 1300 profesorów nadzwyczajnych,
- kompleks sportowy,
- wydawnictwo "Politechnika",
- centrum kultury i sztuki.

Kontakt:
Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej
www:: http://swpk.cba.pl
e-mail: swpk@poczta.onet.pl
Strona internetowa Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej istnieje od 1999 roku.
Rysunek frontonu budynku głównego Politechniki Kijowskiej opracowany na podstawie rysunku z domeny publicznej (CC0).
Źródło:
https://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Sikorsky_Kyiv_Polytechnic_Institute#/media/File:Herald_of_NTUU_KPI_logo.svg

[Strona główna]   [Wersja ukraińska] [Wersja rosyjska] [English version]  [SWPK]  [Formularz]  [KPI]  [Wspomnienia z  Kijowa]