Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej
Wspomnienia z Kijowa t. I
Wyjątek
Wspomnienia z Kijowa t. II
Wyjątek
wzk01.pdf - 143kB wzk02.pdf - 109kB
Wspomnienia z Kijowa t. III
Wyjątki
Wspomnienia z Kijowa t. IV
"Droga przez lata Politechniki Kijowskiej"
opr. J.Fuksa
Rys historyczny Politechniki Kijowskiej
od chwili powstania do 100-lecia istnienia. Wyjątek
wzk03.pdf - 227kB wzk02.pdf - 291kB
Wspomnienia z Kijowa t. V
Janusz Fuksa "Wspomnienia z Ukrainy i Rosji".
Cykl reportaży z podróży Janusza Fuksy oraz historyczny rys stolicy Ukrainy -   Kijowa.
Wspomnienia z Kijowa t. VI
Stanisław Grzymałowski
"Polska młodzież akademicka w Kijowie 1834-1918"
wzk05.pdf - 368kB wzk06.pdf - 471kB
Wspomnienia z Kijowa t. VII
Janusz Fuksa "Kronika ćwierwiecza."
Kronika działalności Sekcji od roku 1974.
Wspomnienia z Kijowa t. VIII
Józef Olszewski "Wspomnienia z studiów w Politechnice Kijowskiej
w latach 1951 - 1956"
wzk07.pdf - 320kB wzk08.pdf - 530kB
Wspomnienia z Kijowa t. IX
Piosenki rosyjskie i ukraińskie
Wspomnienia z Kijowa t. X
Janusz Fuksa "
Rozmowy z kijowianiami"
wzk09.pdf - 328kB wzk10.pdf - 166kB
Wspomnienia z Kijowa t. XI
Janusz Fuksa
"Architekt Horodecki"
Wspomnienia z Kijowa t. XII
Józef Węgrzyn.
Rosyjsko-Polski i Polsko-Rosyjski Słownik Skrótów
wzk11.pdf - 256kB wzk12.pdf - 437kB
Wspomnienia z Kijowa t. XIII
Mychajło Zhurowśkyj
"Stuletnia formuła Politechniki Kijowskiej"
Wspomnienia z Kijowa t. XIV
Józef Węgrzyn
"Słownik wyrazów trudnych"
wzk13.pdf - 256kB wzk14.pdf - 437kB
Wspomnienia z Kijowa t. XV
E. Lecyk, J.Fuksa
"Kronika Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej"
Wspomnienia z Kijowa t. XIV
J.Fuksa
"Kronika ćwierćwiecza.
Uzupełnienie
- lata 2002-2006"
wzk15.pdf - 152kB wzk16.pdf - 145kB
Wspomnienia z Kijowa t. XVII
Janusz Fuksa "Ukraińskie zapiski".
Wspomnienia z Kijowa t. XVIII
Janusz Fuksa. Słownik biograficznny Wychowanków POlitechniki Kijowskiej
wzk17.pdf - 180kB wzk18.pdf - 303kB
Wspomnienia z Kijowa t. XIX
Janusz Fuksa "Rosyjskie zapiski".
Wspomnienia z Kijowa t. XX
Mychajło Zhurowśkyj. "Igor Sikorski
wzk19.pdf - 205kB wzk20.pdf - 165kB
Wspomnienia z Kijowa t. XXI
Janusz Fuksa "Wojciech Świętosławski".
Wspomnienia z Kijowa t. XXII
Janusz Fuksa
"Kronika ćwierćwiecza.
Uzupełnienie
- okres 2006-2010"
wzk21.pdf - 142kB wzk22.pdf - 106kB
Wspomnienia z Kijowa t. XXIII
Janusz Fuksa
"Kronika Sekcji Wychowanków
Politechniki Kijowskiej".
Okres 2006 - 2010.
Wspomnienia z Kijowa t. XXIV
Janusz Fuksa
"Wychowankowie
Politechniki Kijowskiej"
wzk23.pdf - 24kB wzk24.pdf - 27kB
Wspomnienia z Kijowa t. XXV
Janusz Fuksa
"Złoci laureaci NOT
w Politechnice Kijowskiej"
Wspomnienia z Kijowa t. XXVI
Janusz Fuksa
"Petersburg i okolice"
wzk25.pdf - 320kB wzk26.pdf
Wspomnienia z Kijowa t. XXVII
"Sławni profesorowie
i absolwenci
Politechniki Kijowskiej"
Wspomnienia z Kijowa t. XXVIII
Janusz Fuksa
"Kronika ćwierćwiecza - uzupełnienie
Okres 2010- 2014"
wzk27.pdf wzk28.pdf
Wspomnienia z Kijowa t. XXIX
Janusz Fuksa
"Kronika Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej
uzupełnienie"
Wspomnienia z Kijowa t. XXX
Janusz Fuksa. Kijów
wzk29.pdf wzk30.pdf
Wspomnienia z Kijowa t. XXXI
Janusz Fuksa
"Wychowankowie Politechniki Kijowskiej"
Wspomnienia z Kijowa t. XXXII
Janusz Fuksa
"Lata pięćdziesiąte"
wzk31.pdf wzk32.pdf
Wspomnienia z Kijowa t. XXXIII
Janusz Fuksa
"Kronika ćwierćwiecza. Uzupełnienie.
Okres 2014 - 2018"
Wspomnienia z Kijowa t. XXXIV
"Kronika Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Uzupełnienie.
Okres 2014 - 2018"
wzk33.pdf wzk34.pdf
Wspomnienia z Kijowa t. XXXV
Janusz Fuksa
"Kijowskie muzea"
Wspomnienia z Kijowa t. XXXVI
Janusz Fuksa
"Badacze bezkresnej ziemi"
wzk35.pdf wzk36.pdf
Wspomnienia z Kijowa t. XXXVII
Wołodymyr Jankowyj
Dmytro Stefanowycz
Politechnika Kijowska
początek historii
Wspomnienia z Kijowa t. XXXVIII
Janusz Fuksa
Kronika ćwierćwiecza
Uzupełnienie 2018 - 2020
wzk37.pdf wzk38.pdf
Wspomnienia z Kijowa t. XXXIX
Janusz Fuksa
Kronika Sekcji Wychowanków
Politechniki Kijowskiej
Uzupełnienie 2018 - 2020
Wspomnienia z Kijowa t. XXXX
Album jubileuszowy
100 lat Sekcji Wychowanków
Politechniki Kijowskiej
wzk39.pdf wzk40.pdf
Wspomnienia z Kijowa t. XXXXI
Janusz Fuksa
Parki narodowe Ukrainy
Wspomnienia z Kijowa t. XXXXII
W przygotowaniu ...
wzk41.pdf


Rysunek frontonu budynku głównego Politechniki Kijowskiej opracowany na podstawie rysunku z domeny publicznej (CC0).
Źródło:
https://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Sikorsky_Kyiv_Polytechnic_Institute#/media/File:Herald_of_NTUU_KPI_logo.svg
Miniatury okładek na podstawie rysunku Olgi Nikodem dla Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.


[Strona główna]  [W. ukraińska] [ W. rosyjska]   [English version]   [KPI]  [Spacer po KPI] [SWPK] [Info dla członków] [Formularz]  [WWW]