Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej


UWAGA! NOWE INFORMACJE NA STRONIE
Ostatnia aktualizacja strony 2024-05-01


Zapraszamy do odwiedzenia  witryny internetowej  Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.
Przygotowaliśmy  krótki  serwis informacyjny  o nas  i  o KPI. s Staramy  się  nie  powielać  tego  co  prezentuje  KPI i co możecie znaleźć na  witrynie internetowej NTUU-KPI. W tym miejscu będziemy zamieszczać bieżące informacje Sekcji.  Na naszej witrynie znajdziecie formularz zgłoszeniowy na kolejne seminarium - spotkanie absolwentów.   Dla posługujących się Internetem będzie to najwygodniejszy sposób zgłoszenia.   Polecamy   też  wirtualny spacer po KPI. Pragniemy udostępnić  "Wspomnienia z Kijowa"  ,  w formie plików pdf.  Wszelkie uwagi odnośnie witryny prosimy kierować na nasz adres: swpk@poczta.onet.pl


Informacje nowe


Posiedzenie Zarządu Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.

W dniu 13 kwietnia 2024 r. Zarząd Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej obradował w trybie zdalnym. Przewodniczył Paweł Wiechecki - I zastępca przewodniczącego Sekcji. Członkowie Zarządu wysłuchali informacji Wiesława Kazany o przygotowaniach do seminarium na temat współpracy z Ukrainą w Kobyłce pod Warszawą. Zarząd zaakceptował tę informację, wyrażając podziękowanie organizatorom.
Janusz Fuksa


Uroczystość wręczenia nagród Złotego Inżyniera w Warszawie, 4.03.2024 r.

4 marca 2024 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Inżyniera w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się jubileuszowa 30. Gala wręczenia tytułów Złoty Inżynier. Z przemówieniami i referatami wystąpili: Ewa Mańkiewicz-Cudny - prezes FSNT NOT, prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz z AGH i prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski - rektor Politechniki Poznańskiej. Podczas gali dwaj absolwenci KPI otrzymali statuetki i dyplomy tytułów: Henryk Bukalski - Złotego Inżyniera i Eugeniusz Turyk - Srebrnego Inżyniera. Zarząd SWPK reprezentowała Joanna Laskowska.
Janusz Fuksa

Data dorocznego seminarium Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej

W liście list przewodniczącego Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej został podany błędnie termin planowanego seminarium.
Planowany termin seminarium to 31 maja - 2 czerwca.Doroczny list przewodniczącego Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej

Doroczny list przewodniczącego Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej zostanie wysłany na adresy e-mailowe do osób, utrzymujących kontakty z Sekcją w przeciągu ostatnich lat.
Prosimy wszystkich zainteresowanych wychowanków KPI o podawanie aktualnych adresów e-mailowych, najlepiej adresów niezwiązanych z miejscem zatrudnienia.
List (ze skorygowaną datą planowanego seminarium) dostępny jest tutaj: list2022Zarząd Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.

30 września 2023 r. w Domu Technika NOT w Warszawie obradował Zarząd Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Obecna na obradach, Pani Prezes Federacji SNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny poinformowała o pracy Federacji i wręczyła złote odznaki honorowe NOT Pawłowi Wiecheckiemi i Henrykowi Bukalskiemu. Złote odznaki przyznano również nieobecnym na obradach Andrzejowi Mnichowi i Sylwestrowi Lewickiemu. Odznaki zostaną wręczone kolegom w innym terminie.
Obecny na obradach Prezes Towarzystwa Kultury i Historii Techniki Bronisław Hynowski omówił działalność tego Towarzystwa. Przewodniczący SWPK Janusz Fuksa przedstawił sprawozdanie za rok 2023, ilustrowane zdjęciami na ekranie. Przyjęto sprawozdanie i zatwierdzono plan pracy na kolejny rok. Zarząd postanowił wystąpić do władz Federacji z prośbą o przyznanie w związku ze 125-leciem Politechniki Kijowskiej 3 odznak honorowych dla naukowców tej uczelni i 2 odznak dla członków Zarządu Sekcji. W posiedzeniu, oprócz wymienionych, uczestniczyli członkowie Zarządu: Joanna Laskowska, Wiesław Kazana i Eugeniusz Turyk.
Janusz Fuksa


Spotkanie w Politechnice Kijowskiej

W Politechnice Kijowskiej 7.09.2023 r. odbyło się spotkanie, na którym Dorota Jaworska wręczyła złote odznaki honorowe NOT za aktywny udział we współpracy polskich i ukraińskich środowisk technicznych. Otrzymali je: prof. Wiktor Kwasnicki i Olga Demydenko. Zostały też wręczone pamiątkowe medale stulecia SWPK. Uczestniczył prorektor KPI ds. współpracy z zagranicą prof. Serhij Sydorenko.
Spotkanie można zobaczyć w witrynie internetowej Centrum Ukraińsko-Polskiego KPI.

HTML


Zdjęcia pochodzą z redakcji KIJOWSKIEGO POLITECHNIKA.W Politechnice Kijowskiej.

31.08.2023 r. w Politechnice Kijowskiej odbyła się jubileuszowa sesja profesorów i wykładowców z okazji 125-lecia uczelni. Referat rektora prof. Mychajła Zgurowskiego dotyczył dziejów uczelni. Pokazano na ekranie przegląd plansz, nawiązujący do referatu. Goście wręczyli wiele medali, dyplomów i podziękowań. Prowadziła para studentów. Chór zaśpiewał hymn Ukrainy, Czerwoną kałynę i Gaudeamus igitur. W sesji wzięła udział przedstawicielka Zarządu Sekcji Wychownaków Politechniki Kijowskiej, koleżanka Dorota Jaworska.
W tym dniu Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się ze studentami KPI i odpowiedział na ich pytania.

Relacja ze spotkania w witrynie Centrum Ukraińsko-Polskiego KPI.

HTML

Relacje o naszej aktywności w "Dzienniku Kijowskim"


Dziennik Kijowski 14/2022
No 10/2023 - strona 7
Notatka o seminarium Sekcji w Lubyczy Królewskiej.


Seminarium SWPK w Lubyczy Królewskiej - fotoreportaż Eugeniusza Turyka

Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z Lubyczy Królewskiej autorstwa Eugeniusza Turyka.Seminarium SWPK w Lubyczy Królewskiej

Seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą", zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej, odbyło się w Lubyczy Królewskiej w dniach 26-28 maja 2023 r. Podczas części oficjalnej w sobotę w hotelu XAVIER uczestnicy wysłuchali referatów o trudnej sytuacji gospodarczej Ukrainy i o polskiej pomocy świadczonej na rzecz tego kraju. W dyskusji podano wiele przykładów zaangażowania się absolwentów w tę pomoc, zwłaszcza dla Politechniki Kijowskiej. W piątek wieczorem absolwenci z różnych stron Polski, a nawet z Kanady, Francji i Szwecji, przy ognisku i grillu wspominali swoje studenckie lata w Kijowie. W sobotę po obradach uczestnicy odwiedzili muzeum hitlerowskiego obozu zagłady w Bełżcu. Zapoznali się z zabytkową starówką Zamościa. Wieczorem wysłuchali w świetlicy miejskiej koncertu w wykonaniu zespołu Kresowiacy z Klubu Seniora w Lubyczy, a także Chóru Męskiego z Rzeszowa, zorganizowanego przez absolwenta Politechniki Kijowskiej. Spotkali się też na uroczystej kolacji. W niedzielę uczestnicy udali się do Hrebennego przy granicy z Ukrainą, zwiedzili zabytkową drewnianą cerkiew z XVII w., a następnie do Siedlisk, gdzie zapoznali się z ekspozycją Muzeum Skamieniałych Drzew i odbyli spacer po tej uroczej przygranicznej miejscowości. Organizatorami seminarium byli Tadeusz Kolasa z Lubyczy i Henryk Bukalski z Radomia.
Janusz Fuksa


Wspomnienia z Kijowa

Przewodniczący Sekcji Janusz Fuksa napisał kolejną broszurę w cyklu "Wspomnienia z Kijowa". Jest to juz 41 tomik, który został tym razem poświęcony parkom narodowym Ukrainy.
Zapraszamy do lektury!

Posiedzenie Zarządu SWPK 15 kwietnia 2023 r.

Zarząd Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej obradował zdalnie 15 kwietnia 2023 r. Wysłuchano informacji organizatorów o przygotowywanym majowym seminarium Sekcji w Lubyczy Królewskiej koło Tomaszowa Lubelskiego.
Rozpatrzono również szereg spraw organizacyjnych.
Doroczny list przewodniczącego Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej

Doroczny list przewodniczącego Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej zostanie wysłany na adresy e-mailowe do osób, utrzymujących kontakty z Sekcją w przeciągu ostatnich lat.
Prosimy wszystkich zainteresowanych wychowanków KPI o podawanie aktualnych adresów e-mailowych, najlepiej adresów niezwiązanych z miejscem zatrudnienia.
List dostępny jest również tutaj: list2022Relacje o naszej aktywności w "Dzienniku Kijowskim"


Dziennik Kijowski 15/2022
No 15/2022 - strona 8
Relacja z jubileuszu 100 lat Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej w Domu Technika w Warszawie 8 października 2022 roku.Dziennik Kijowski 14/2022
No 14/2022 - strona 5
Relacja z jubileuszu Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej w Politechnice Kijowskiej.Dziennik Kijowski 6/2022
No 6/2022 - strona 5
Relacja z seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą",zorganizowanego przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej w roku stulecia Sekcji we Wrocławiu, 27-29 maja 2022 roku.

100 lat SWPK.

Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej świętowała swoje stulecie podczas spotkania, które odbyło się w Domu Technika w Warszawie 8 października 2022 r. Przewodniczący Sekcji Janusz Fuksa w swoim referacie przypomniał, że 20 listopada 1922 r. w Domu Technika zebrała się grupa absolwentów kijowskiej uczelni, by z inicjatywy Wojciecha Świętosławskiego założyć własne koło, do którego przystąpiły 293 osoby.
Kołem kierował Antoni Romanowski. 22 września 1957 r. ci absolwenci, którzy przeżyli koszmar wojny, na zjeździe w tym samym miejscu, pod honorowym przewodnictwem fizykochemika światowej sławy Wojciecha Świętosławskiego, wznowili działalność swojej organizacji, a na jej czele stanął Stanisław Grzymałowski. Od 1961 r. Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej zaczęła organizować wizyty absolwentów w kijowskiej uczelni, a od 1976 r. - coroczne majowe spotkania i seminaria o współpracy ze Wschodem, później z Ukrainą. W organizacji było 327 osób. Dziś, w stulecie powstania, Sekcja nadal aktywnie działa na rzecz rozwijania przyjaznych kontaktów polskich i ukraińskich środowisk naukowo-technicznych.
Kyjivs'kyj Politechnik 33/22
No 33-34/2022 - strona 4
Relację z uroczystości zamieścił także na swoich łamach "Kyjiws'kyj Politechnik", który jest dostępny w formie w formie pliku pdf. Zapraszamy do lektury!

Uroczystość z okazji stulecia Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej w Politechnice Kijowskiej.

3 października 2022 r. Rada Naukowa (senat) Politechniki Kijowskiej na swoim posiedzeniu nagrodziła Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej w związku z jej stuleciem Honorową Odznaką Rady. Członek Zarządu SWPK Dorota Jaworska w imieniu Sekcji odebrała tę nagrodę, a także wręczyła rektorowi Mychajłowi Zgurowskiemu medal stulecia SWPK i album jubileuszowy Sekcji. Prorektor Natalia Seminska i Jurij Sidorenko otrzymali Złote Odznaki Honorowe FSNT NOT. Ze słowami wdzięczności i wsparcia zwrócił się do członków Rady przewodniczący Sekcji Janusz Fuksa, biorący udział zdalnie. Posiedzeniu Rady przewodniczył prorektor Siergiej Sidorenko.


Kyjivs'kyj Politechnik 31/22No 31-32/2022 - strona 1
Relację z uroczystości zamieścił na swoich łamach "Kyjiws'kyj Politechnik", który jest dostępny w formie w formie pliku pdf. Zapraszamy do lektury!

Strona 5. Jak donosi Kyjivs'kyj Politechnik, w wieku 84 odszedł nasz nauczyciel, przyjaciel polskich studentów, autorytet i wielka osobowość, legendarny profesor Wołodymyr Moskaluk. Profesor uczył nas fizycznych podstaw elektroniki, wkładając mnóstwo wysiłku w optymalizację dydatki swojej dyscyplimy. Do histori wszedł jego słynny tajny dzienniczek,w któym notował oceny, postępy i uwagi dotyczące każdego studenta za pomocą kolorywych długopisów. Po latach, na prośbę czeskich i słowackich absolwentów, profesor udostępnił swój tajny dzienniczek.
Profesor Moskaluk, na wniosek Sekcji, został odznaczony złotę odznaką NOT.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Informacja o seminarium SWPK na łamach "Kyjivs'koho Politechnika


Kyjivs'kyj Politechnik 21/22
No 21-22/2022 - strona 3
Relację z seminariusz i zjazdu Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej zamieścił na swoich łamach "Kyjiws'kyj Politechnik", który jest dostępny w formie w formie pliku pdf. Zapraszamy do lektury!.

O współpracy gospodarczej z Ukrainą na Dolnym Śląsku. Informacja o seminarium SWPK

Seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą", zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej w roku stulecia Sekcji, odbyło się we Wrocławiu, 27-29 maja 2022 r. Uczestnicy, przebywając w hotelu CAMPANILE-PREMIERE CLASSE, spotykali się tu na śniadaniach i kolacjach. Obrady w sobotę 28 maja zorganizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód w klubie Stowarzyszenia. W pierwszej ich części, na XV Zjeździe Wychowanków Politechniki Kijowskiej pod przewodnictwem Pawła Wiecheckiego, obecni wysłuchali sprawozdania za 4 lata przewodniczącego Sekcji Janusza Fuksy, protokołu komisji rewizyjnej, przedstawionego przez Joannę Laskowską i informacji skarbnika Henryka Bukalskiego. Przedstawiciel Politechniki Kijowskiej prof. Wiktor Korż wręczył wyróżnionym dyplomy rektora Mychajła Zgurowskiego.
Wybrano Zarząd Sekcji. Przewodniczącym został ponownie Janusz Fuksa, pierwszym zastępcą Paweł Wiechecki, zastępcami Sylwester Lewicki i Joanna Laskowska, skarbnikiem Henryk Bukalski, członkami Zarządu Barbara Borowska-Satława, Dorota Jaworska, Wiesław Kazana, Tadeusz Miksa i Eugeniusz Turyk. Andrzej Mnich zadeklarował dalsze prowadzenie witryny internetowej i poczty, pozostając poza Zarządem Sekcji.
W drugiej części spotkania odbyły się obrady seminarium przy obecności współorganizatorów: prezesa Zarządu Dolnośląskiego SWPW Andrzeja Mordela i wiceprezesa ZD SWPW Józefa Sowy. W imieniu prezydenta Wrocławia uczestniczył i przemawiał Jacek Ossowski - pełnomocnik prezydenta ds. wyższych uczelni. Referaty, ilustrowane na ekranie wykresami, wygłosili Janusz Fuksa o gospodarce Ukrainy i Paweł Wiechecki o współpracy polsko-ukraińskiej. W dyskusji informację na temat obecnej wojennej sytuacji Ukrainy przedstawił prof. Andrzej Małkiewicz. O sytuacji w Kijowie opowiedziała Dorota Jaworska, która przyjechała ze stolicy Ukrainy.
Po obiedzie, wydanym przez SWPW, uczestnicy udali się do Panoramy Racławickiej i Muzeum Iluzji, po czym odbyli spacer po Ostrowie Tumskim. W niedzielę chętni zwiedzili wrocławski Ogród Zoologiczny. Uczestnicy otrzymali medale jubileuszowe, albumy stulecia SWPK, broszury WzK38 i WzK39 na temat działalności Sekcji w ciągu czterech lat oraz pocztówki pamiątkowe. Obejrzano na ekranie setki wspólnych zdjęć.
Organizatorami seminarium byli Janusz Fuksa z córką Iwoną Fuksa-Krupiarz i Joanna Laskowska.
Janusz Fuksa


Kroniki Sekcji

Na stronie "Wspomnień z Kijowa" umieściliśmy uzupełnie kronik Sekcji i album jubileuszowy na 100-lecie Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.
Zapraszamy!

Apel przewodniczącego Sekcji

Przewodniczący Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej Janusz Fuksa zwraca się ponownie z apelem o pomoc z przeznaczeniem dla inwalidów wojennych pod auspicjami KPI.
Zbiórka zostaje przedłużona do 31 maja 2022 r. Szczegóły w dokumencie PDF poniżej.
Prosimy o pozytywny odzew. Apel


Posiedzenie Zarządu Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej

Zarząd Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej obradował zdalnie 23 kwietnia 2022 r. Podsumowano wykonane dotychczas prace w związku ze stuleciem Sekcji i omówił przygotowania do seminarium, które odbędzie się we Wrocławiu 27-29 maja 2022 r.

Seminarium "Współpraca Gospodarcza z Ukrainą" - 2022

Kolejne seminarium "Współpraca Gospodarcza z Ukrainą" odbędzie się we Wrocławiu w dniach 27 - 29 maja 2022.
Zgłoszenia można wysyłać za pomocą formularza internetowego lub na adres mailowy swpk@poczta.onet.pl.
Termin zgłoszenia do 31 marca 2022. Wkrótce zostanie podany szczegółowy program. W szczególności program zostanie rozesłany do deklarujących uczestnictwo.
Wystawa w Stowarzyszeniu Polska - Wschód

W siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód we Wrocławiu 3 stycznia 2022 r. otwarto wystawę fotograficzną na temat dziejów Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej, która w tym roku obchodzi stulecie istnienia w Polsce.
Wystawę otworzyli: Andrzej Mordel - prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego SWPW i Janusz Fuksa - przewodniczący SWPK.

Wystawa w Domu Technika

W Warszawskim Domu Technika NOT 10 grudnia 2021 r. odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej z okazji stulecia działalności Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej w polskim ruchu inżynierskim.
Otwarcia dokonała prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny w obecności prezesa Towarzystwa Kultury i Historii Techniki Bronisława Hynowskiego, przewodniczącego SWPK Janusza Fuksy i wiceprzewodniczącej SWPK Joanny Laskowskiej.


Wystawa i wykłady rocznicowe SWPK w muzeum Politechniki Kijowskiej.

W Politechnice Kijowskiej rozporządzeniem rektora prof. Mychajła Zgurowskiego powołano pod kierownictwem prorektora Serhija Sydorenki komitet organizacji obchodów stulecia Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej. W muzeum politechniki zorganizowano wystawę w związku ze stuleciem Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Biblioteka Naukowo-Techniczna KPI rozpoczęła cykl wykładów, dostępnych przez Internet, o związkach uczelni z polskim środowiskiem technicznym. Pierwszy listopadowy wykład Mychajła Kalnyckiego dotyczył wybitnych Polaków Kijowa. Natomiast drugi wykład Witalija Tatarczuka w grudniu omawiał życie i pracę wybitnego fizykochemika prof. Wojciecha Świętosławskiego, pomnik którego stoi przed gmachem chemicznym KPI.

Wystawa SWPK w Domu Przyjaźni w Warszawie

W Domu Przyjaźni w Warszawie 20.10.2021 r. otwarto wystawę fotograficzną z okazji jubileuszu stulecia Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej. Na wstępie Józef Bryll, prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód, otworzył posiedzenie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia, witając obecnych i łącząc się zdalnie z członkami Zarządu w innych miastach kraju.
Janusz Fuksa, przewodniczący SWPK, omówił pokrótce dzieje Sekcji i zaprosił zgromadzonych do obejrzenia plansz ze zdjęciami. Przewodniczący Sekcji wręczył prezesowi SWPW medal pamiątkowy z okazji stulecia, zaś zastępczyni przewodniczącego Joanna Laskowska przekazała wszystkim obecnym pocztówki jubileuszowe Sekcji. Następnie Zarząd Krajowy SWPW zajął się sprawami przygotowań do Kongresu Stowarzyszenia, zaś wychowankowie Politechniki Kijowskiej spotkali się z kierownictwem Klubu Absolwentów Uczelni Radzieckich działającego przy SWPW.
Janusz FuksaSeminarium

Informacja o seminarium SWPK.
Seminarium "Współpraca gospodarcza z Ukrainą", zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej, odbyło się w ośrodku BUFFALO RANCH w Dąbrówce Dolnej koło Kluczborka, 1-3 października 2021 r. Przewodniczący Sekcji powitał gości i uczestników.
Andrzej Mordel, prezes Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód we Wrocławiu, przekazał pozdrowienia i zapewnienia o chęci dalszej współpracy Stowarzyszenia z Sekcją.
Bronisław Hynowski, prezes Towarzystwa Kultury i Historii Techniki w Warszawie, odczytał list skierowany do Sekcji przez Ewę Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, zawierający słowa podziwu dla aktywności członków organizacji i życzenia w związku ze stuleciem SWPK. Wyraził także chęć bliższej współpracy Towarzystwa z Sekcją.
Barbara Borowska-Satława została odznaczona Srebrną Odznaką Honorową FSNT NOT.
Referat o gospodarce Ukrainy wygłosił Paweł Wiechecki, stwierdzając poprawę podstawowych wskaźników ekonomicznych kraju w 2020 i 2021 r.
Janusz Fuksa omówił współpracę gospodarczą Polski i Ukrainy oraz podał niektóre wskaźniki porównujące tempo rozwoju obydwu krajów. Przedstawił też informację o działalności Sekcji za 2 lata. W informacji zawarł przyjęty wcześniej przez Zarząd Sekcji plan działań w związku ze stuleciem SWPK, przewidujący: spotkania, wystawy fotograficzne w Warszawie i Kijowie, wykonanie albumu jubileuszowego i medalu na stulecie oraz cykl artykułów o polskich absolwentach Politechniki Kijowskiej w gazetach warszawskich i kijowskich. Eugeniusz Turyk, Joanna Laskowska i Henryk Bukalski przedstawili swoje wspomnienia przeznaczone do albumu jubileuszowego SWPK. Uczestnicy otrzymali broszury Wspomnienia z Kijowa: tomik 36. Badacze bezkresnej ziemi o polskich odkrywcach Syberii i Dalekiego Wschodu oraz tomik 37. Politechnika Kijowska: początek historii, autorstwa Wołodymyra Jankowego i Dmytra Stefanowycza, na temat dziejów uczelni za pierwsze 20 lat istnienia.
Goście i uczestnicy otrzymali medal jubileuszowy na stulecie SWPK odlany z mosiądzu, a także pocztówki wydane z tej okazji. W piątek wieczorem uczestnicy biesiadowali przy grillu. W sobotę autokarem udali się do Opola, gdzie zwiedzili Muzeum Piosenki, które dzięki elektronicznej formie ekspozycji daje możliwość odsłuchania dowolnej melodii spośród ogromnej kolekcji piosenek. Obejrzeli, oprowadzani przez proboszcza, kościół katedralny z XV w. z renesansową płytą nagrobną ostatniego Piasta opolskiego księcia Jana Dobrego. Pospacerowali też po uliczkach starego miasta wokół Rynku. W sobotę wieczorem absolwenci na uroczystej kolacji wspominali macierzystą uczelnię.
Janusz FuksaZdjęcia: Janusz FuksaZdjęcia: Tadeusz KolasaUroczystość w Politechnice Kijowskiej

W Politechnice Kijowskiej 30.09.2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia złotych odznak honorowych NOT dla Dmytra Stefanowycza - redaktora naczelnego "Kijowskiego Politechnika" i Maryny Mirosznyczenko - kierowniczki działu w bibliotece naukowo-technicznej KPI.
Odznaki wręczyła Dorota Jaworska absolwentka KPI, redaktor naczelna "Krynicy", w towarzystwie Stanisława Panteluka - redaktora naczelnego "Dziennika Kijowskiego".
Ze strony uczelni uczestniczyli m.in. Jewhen Poliszczuk - zastępca prorektora do spraw międzynarodowych, Lucja Szykałowa - naczelnik departamentu współpracy międzynarodowej KPI i Anna Bidniuk - zastępca dyrektora Centrum Ukraińsko - Polskiego przy KPI.
Zdjęcia dzięki uprzejmości "Kyjivs'kyj Polytechnik".


Odznaki NOT w KPI

W Politechnice Kijowskiej 2 czerwca 2021 r. odbyła się uroczystość, podczas której złotymi odznakami honorowymi odznaczeni zostali prorektor uczelni prof. Witalij Pasicznyk i kierowniczka działu w departamencie współpracy z zagranicą tej uczelni Ałła Kowtun.
Wręczenia odznak dokonali przedstawiciele Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej prof. Eugeniusz Turyk i Dorota Jaworska, redaktor naczelna KRYNICY - kijowskiego kwartalnika mniejszości polskiej na Ukrainie.
W spotkaniu uczestniczył prorektor Politechniki Kijowskiej prof. Siergiej Sidorenko.
Goście zwiedzili Muzeum Politechniczne.
Wspomnienia z Kijowa

Opublikowano 37 tomik "Wspomnień z Kijowa".
Zinteresowanych tą, oraz innymi broszurami Sekcji zapraszamy na stronę:

Wspomnienia z Kijowa.


Zebranie Zarządu Sekcji

Zarząd Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej obradował w trybie zdalnym 24 kwietnia 2021 r. pod przewodnictwem Pawła Wiecheckiego. Postanowił we wrześniu br. zorganizować seminarium SWPK.
Zaproszeni zostaną absolwenci na posiadane przez Sekcję adresy elektroniczne. Uczestnicy posiedzenia wstępnie dyskutowali nad propozycjami obchodów stulecia Sekcji w 2022 r.


Politechnika Kijowska najlepsza

W marcu 2021 r. Agencja QS Quacquarelli Symonds porównała w rankingu 1452 szkoły wyższe z 85 krajów. Oceniano na podstawie prezentacji uczelni w Internecie, stosując do tego liczne obiektywne mierniki. Wśród szkół uniwersyteckich Ukrainy I miejsce zajęła Politechnika Kijowska. Za nią znalazły się kolejno Uniwersytet Kijowski, Akademia Kijowsko-Mogilańska i Uniwersytet Lwowski.
Inny ranking przeprowadziło w marcu br. czasopismo "Diengi". Pracodawcy oceniali absolwentów ukraińskich uczelni z punktu widzenia przydatności do pracy zawodowej, stosując skalę ocen od 0 do 10. Politechnika Kijowska otrzymała 8,00 pkt i I miejsce. Następne miejsca zajęły: Politechnika Charkowska (7,57 pkt), Politechnika Lwowska (7,43), Uniwersytet Kijowski (6,43) i Uniwersytet Lotniczy w Kijowie (6,00).
Czasopismo Forbes Ukraine w kwietniu br. wybrało 100 najlepszych fakultetów (wydziałów) z 300 ukraińskich uczelni. Ocenę przeprowadzono w grupach specjalnościowych. Sumarycznie na I miejscu znalazły się Politechnika Kijowska i Uniwersytet Kijowski (po 16 fakultetów w kategorii najlepszych). Na dalszych miejscach są: Uniwersytet Charkowski (14 fakultetów), Politechnika Lwowska (9 fakultetów) i Uniwersytet Lwowski (8 fakultetów).
Janusz FuksaNasze spotkania


1974 - Warszawa
1976 - Wrocław
1978 - Warszawa
1979 - Łódź
1980 - Kraków
1981 - Rzeszów
1982 - Wrocław
1983 - Warszawa
1984 - Rydzyna
1985 - Zakopane
1986 - Gdańsk
1987 - Mysłowice
1988 - Łódź
1989 - Kraków
1990 - Wrocław
1991 - Karpacz
1992 - Warszawa
1993 - Ustroń
1994 - Szklarska Poręba
1995 - Zalesie Górne
1996 - Wisła
1997 - Jarnołtówek
1998 - Duszniki-Zdrój
1999 - Poraj-Jastrząb
2000 - Szczyrk
2001 - Św. Katarzyna
2002 - Polanica-Zdrój
2003 - Ełk-Szeligi
2004 - Puławy
2005 - Kościelisko
2006 - Kudowa-Zdrój
2007 - Łódź
2008 - Radom
2009 - Brenna
2010 - Lądek-Zdrój
2011 - Olesno
2012 - Warszawa
2013 - Sielpia Wielka
2014 - Szczawno-Zdrój
2015 - Rychwałd
2016 - Olsztyn (śl.)
2017 - Iwonicz-Zdrój
2018 - Miłocin
2019 - Katowice
0


Wspomnienie z Kijowa. Tomik 36.

Z przyjemnościa informujemy o publikacji nowego tomiku Janusza Fuksy, poświęconego polskim badaczom Syberii i Dalekiego Wschodu.
Zapraszamy do lektury.

Wspomnienia z Kijowa. t.36Wspomnienia z Kijowa t.35

Kolejny tomik z cyklu "Wspomnienia z Kijowa" jest dostępny w naszej witrynie internetowej. Wydawnictwo nosi tytuł "Kijowskie Muzea", a jego autorem jest Janusz Fuksa.

Wspomn


Wcześniej ...


Wychowankowie Politechniki Kijowskiej

Wspomnienia z Kijowa, tomik XXXI.

Wspomnienia


Cytowanie w "Wikipedii".

W wikipedyjnej bibliografii do hasła "Wojciech Alojzy Świętosławski" znalazł się odnośnik do biografii pióra Janusza Fuksy.

NTUU "KPI"

Dziennik Kijowski"

Janusz Fuksa. "Wojciech Świętosławski". W cyklu "Wspomnienia z Kijowa"


*) Wykorzystano skrypt galerii z serwisu https://www.kurshtml.edu.pl/
    zgodnie z wymagania autora w zakresie praw autorskich
     https://www.kurshtml.edu.pl/skrypty/prawa_autorskie,index.html - stan na 2022-06-16

Rysunek frontonu budynku głównego Politechniki Kijowskiej opracowany na podstawie rysunku z domeny publicznej (CC0).
Źródło:
https://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Sikorsky_Kyiv_Polytechnic_Institute#/media/File:Herald_of_NTUU_KPI_logo.svg

[Strona główna]   [Wersja ukraińska] [SWPK]  [Formularz]  [KPI]  [Wspomnienia z  Kijowa]