Info    Aktualności
SWPK    Sekcja wychowanków KPI
KPI   Politechnika Kijowska
Spacer   Wirtualny spacer po kampusie
links   Wspomnienia z Kijowa
links   Formularz zgłoszenia

Windows-1251   Wersja ukraińska
Windows-1251    Wersja rosyjska
iso   English version

Sekcja Wychowanków
Politechniki Kijowskiej


www:: http://swpk.cba.pl
e-mail: swpk@poczta.onet.pl

  Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej (SWPK)
Organizacja polskich absolwentów Politechniki Kijowskiej. Istnieje od roku 1922. Przerwaną wojną działalność organizacja wznowiła w 1958 roku pod nazwą Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy Zarządzie Głównym Naczelnej Organizacji Technicznej. Obecnie Sekcja liczy ponad 300 absolwentów. Corocznie organizowane są seminaria i spotkania absolwentów. Sekcja utrzymuje aktywne kontakty z Politechniką Kijowską.

 

 Politechnika Kijowska - KPI (Kyjiwskyj Politechnicznyj Instytut)
założona 31 sierpnia 1898 r. dekretem cara Aleksandra II,
od 1995 NTUU - KPI (Narodnyj technicznyj uniwersytet Ukrainy - "KPI") - największa uczelnia Ukrainy,
powierzchnia kampusu 104 ha,
powierzchnia pomieszczeń dydaktycznych 320 tys. m,
22 wydziały,
3 instytuty dydaktyczno-naukowe,
40  tys. studentów,
ponad 2700 pracowników dydaktycznych i naukowych,
w tym, ponad 270 profesorów.

 

  [Wersja ukraińska]   [Wersja rosyjska]  [English version]  [SWPK]  [KPI]  [Spacer]   [Wspomnienia z Kijowa]   [Info dla członków]  [Formularz]  [WWW]

Ó   Andrzej Mnich  '2002